Projekt na piątkę Drukuj Email

Projekt realizowany w ramach „Konkursu dotacji na promocję wykorzystywania przez Polskę Funduszy Europejskich na 5-lecie członkostwa Polski w Unii Europejskiej” ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.

„Projekt na piątkę” realizowany jest wspólnie przez Stowarzyszenie Dialog – Współpraca – Rozwój oraz Radio Zachód.   

Zadaniem projektu jest angażowanie młodzieży szkolnej do zadań związanych z informowaniem o możliwościach i mechanizmach korzystania z Funduszy Europejskich przyznanych Polsce na lata 2007-2013 oraz przedstawienie konkretnych przykładów – osiągniętych rezultatów dzięki realizacji projektów dofinansowanych z funduszy unijnych w województwie lubuskim.  
Młodzież  ze szkolnych klubów europejskich lubuskich szkół otrzyma zadanie wybrania jednego - ich zdaniem- najlepszego projektu zrealizowanego przy wsparciu Funduszy Europejskich na terenie swojej miejscowości. Dziennikarze, wspólnie z młodzieżą,  odwiedzą beneficjentów tego projektu, dowiedzą się jak doszło to realizacji tego przedsięwzięcia i jakie ma ono oddziaływanie na ich lokalną społeczność.


Po czterotygodniowych zmaganiach laureatami konkuru zostali:

 • Wiktor Marcinkowski - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Świebodzinie
 • Angelika Piątkowska - Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Witnicy
 • Adrian Wnęk - Liceum Ogólnokształcące w Sulechowie
 • Paweł Kupczak - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku

W ramach projektu odwiedzimy dwadzieścia lubuskich miejscowości. Relacje z tych wizyt ukażą się w formie audycji  na antenie Radia „Zachód” oraz w dodatku do Pisma Obywatelskiego „Puls”.

Drugim elementem projektu będzie konkurs na antenie Radia „Zachód” poświęcony mechanizmom i możliwościom korzystania z Funduszy Europejskich przyznanych Polsce na lata 2007-2013.

Od 26 października  do  22 listopada  przeprowadzamy antenowy konkurs  adresowany do młodzieży z liceów i gimnazjów lubuskich szkół. Codziennie o godz. 9.20 ( od poniedziałku do piątku) łączymy się telefonicznie z dwoma uczniami- reprezentującymi różne szkoły, którzy odpowiadają na antenie Radia Zachód  na (dostosowane do wieku uczniów)  testowe pytania przygotowane przez dziennikarzy . Pytania są związane z funkcjonowaniem Unii Europejskiej a zwłaszcza z mechanizmami i możliwościami  korzystania z Funduszy Europejskich. Pytamy do pierwszego błędu jednego z uczestników. Wygrany weźmie udział w niedzielnym finale ( także telefonicznie). Każdy z pięciu finalistów otrzyma trzy pytania testowe. Drogą eliminacji wyłoniony zostanie zwycięzca, którego szkoła otrzyma nagrodę w wysokości 500 PLN. Nagrodę przelejemy na konto szkoły z zaznaczeniem, że są to pieniądze do wyłącznej dyspozycji klasy bądź klubu z którego pochodzi uczestnik konkursu.

Zgłoszenia do udziału w konkursie przyjmowane są pod adresem: balug@zachod.pl

       Regulamin konkursu „Projekt na piątkę

 1. W konkursie mogą brać udział jedynie  uczniowie do lat 20-tu z województwa lubuskiego po uprzednim zgłoszeniu swojego udziału w Radiu „Zachód”, w szczególności członkowie szkolnych klubów europejskich.
 2. Zgłoszenia będą przyjmowane do 15 listopada 2009 roku (data rejestracji zgłoszenia w Radiu Zachód), listownie (Radio Zachód  ul. Kukułcza 1 , Zielona Góra z dopiskiem („Projekt na piątkę”), telefonicznie : Krzysztof Baług, - 68 4555523, i drogą poczty elektronicznej balug@zachod.pl,
 3. W nominacjach do finałów tygodnia klub, bądź klasa może być reprezentowana tylko raz.
 4. Warunkiem uczestniczenia w konkursie jest wskazanie w zgłoszeniu numeru telefonu kontaktowego pod który będą mogli dzwonić dziennikarze prowadzący konkurs.
 5. O nominacje do finału tygodnia będą się ubiegać jednocześnie minimum dwaj uczniowie. Zwycięży ten zawodnik, który bezbłędnie odpowie na pytania (test - czas na odpowiedź : 5’’) Gramy do pierwszej pomyłki.
 6. Jury konkursu przyzna laureatom finałów tygodnia nagrody w wysokości 500,00 złotych.
 7. Nagrody zostaną wpłacone zwycięzcom konkursu na  konta szkół, z przeznaczeniem do wykorzystania przez szkolny klub europejski bądź klasę, którą laureaci reprezentują.

26 października 2009 r.

Pierwsze spotkanie z młodzieżą z Klubu Europejskiego ma miejsce w przygranicznym Gubinie. Młodzie ludzi opowiadają o znaczeniu dla miasta projektu rewitalizacji Wyspy Teatralnej.


27 października 2009 r.

Porusz umysł, ducha, ciało - tytuł projektu, który z powodzeniem jest realizowany w gimnazjum nr 2 w Żarach. Jak mówią opiekunowie projektu, ma on na celu wszechstronny rozwój uczniów. Jednym z ważniejszych elementów było podjęcie tematyki Kresów Wschodnich oraz współpraca z Kołem Tarnopolan i Sybiraków w Żarach.


28 października 2009 r.

W Bytomiu Odrzańskim wykonano rewitalizację starówki. Na rynku i okolicznych ulicach wymieniono ponad 30 tysięcy metrów sześciennych nawierzchni, wykonano nowe tereny zielone, oświetlenie ulic i iluminację zabytkowych kamieniczek. Całość kosztowała ponad 4,5 milion złotych, z czego 70 % pochodziło ze środków unijnych. Inwestycja diametralnie zmieniła oblicze bytomskiej starówki.


29 października 2009 r.

Członkowie klubu europejskiego euroentuzjaści z gimnazjum w Babimoście zapoznali się z wieloma zrealizowanymi projektami na terenie swojej gminy. Ocenili je i stwierdzili, że na piątkę zasługują polsko-niemieckie warsztaty dziennikarskie dla gimnazjalistow zorganizowane w ramach programu „młodzież”. O programie uczniowie dowiedzieli się w Euroregionie Sprewa-Nysa-Bóbr. Do współpracy zaprosili niemieckich przyjaciół ze Szkoły Ewangelickiej z Neuruppin.

W trakcie warsztatów młodzież zgłębiała tajniki dziennikarstwa,zainteresowani poezją. Tłumaczyli swoje teksty do wspólnego tomiku, wszyscy pracowali nad wydaniem polsko-niemieckiego numeru gazetki „szkolny reporter”. W wolnym czasie były dyskoteki,spotknia nad jeziorem, gra w karty, mecze piłkarskie, plener malarski, wystawy.

Dlaczego euroentuzjaści wybrali ten projekt? Bo - jak sami twierdzą - coś im się naprawdę udało. To coś to wspólna praca, wzajemne poznanie i zrozumienie, nauka języka, tomik poezji, wspólna gazetka i jeszcze jedno - trwająca do dziś przyjażń. A to w projekcie było najważniejsze.

W swojej gazetce młodzi dziennikarze napisali:
„Lekturę pisma warto zacząć od informacji na temat programu młodzież,może i wam przyjdą do głowy jakieś fantastyczne pomysły, dzięki którym - tak, jak my - będziecie mogli zrealizować swoje zainteresowania wraz z przyjaciółmi z innych krajów, poznawać nowych ludzi, ich kulturę, obyczaje, odmienne spojrzenie na świat, a przy okazji doskonalić swoje umiejętności językowe.’’

Projekt „Dziennikarstwo bez granic” był pierwszym tego typu projektem zrealizowanym w woj. lubuskim. Do narodowej agencji programu młodzież nadesłano 490 wniosków. Niemal połowa z nich została odrzucona.


02 listopada 2009 r.

W Gminie Zabór zrealizowano kilkanaście projektów, które w znaczący sposób zmieniły oblicze wielu miejscowości, poprawiły jakość życia mieszkańców, angażując dorosłych, młodziez i dzieci do wspólnego działania. Być może nie wszyscy zdawali sobie sprawę z faktu, że w ten sposób tworzyli nowy obraz społeczeństwa obywatelskiego. Dziełania związane z realizacja projektu szczególnie ceni sobie młodzież, widząc w nich szansę na własny rozwój.


03 listopada 2009 r.

Tym razem wybieramy się do Brodów Żarskich, by porozmawiać o projekcie reitalizacji brodzkiego Parku przypałacowego.


04 listopada 2009 r.

Projekt "Przygoda i nauka z GPS-em" jest efektem wieloletnich działań w ramach współpracy polsko-niemieckiej i koreluje z misja edukacyjną realizowana przez szkołę. W ramach projektu przewiduje się nowoczesne kształcenie uczniów: proekologiczne, przyszłościowo, praktycznie i przydatnie (w odniesienu do przyszłych studiów i pracy).

Celem projektu jest zachęceinie dzieci i młodzieży do zainteresowanie się swoim regionem, jego przyrodą, historią, kultura i geografią oraz tworzenie przez nich m.in. przy pomocy sprzętu GPS, programu GIS i Google Earth, nowoczesnych i atrakcyjnych ofert turystycznych, np. w postaci folderów, płyt CD ,DVD oraz stron internetowych, wykorzystywanych nastepnie przez turystów polskich i zagranicznych.


05 listopada 2009 r.

Info-mat za pan brat to kompleksowy program zajęć edukacyjnych, który od początku października realizowany jest we wszystkich szkołach podstawowych i gimnazjach w Nowej Soli i okolicach. Celem projektu jest podniesienie poziomu nauczania w mieście i powiecie nowosolskim, poprzez wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów, którzy mają utrudniony dostęp do edukacji, a co za tym idzie problemy w nauce Pomysłodawcy postawili na matematykę i informatykę. Dlaczego właśnie na te przedmioty ? wyjaśniają Bogusław Greń dyrektor publicznej szkoły podstawowej nr 1 w Nowej soli oraz Beata Kulczycka naczelnik wydziału integracji europejskiej Urzędu miejskiego w Nowej Soli współautorzy projektu

W dodatkowych zajęciach z matematyki i informatyki bierze udział także młodzież z działającego w nowosolskim publicznym gimnazjum nr 3 szkolnego klubu Europejskiego "Europaka", która opierając się na własnych doświadczeniach właśnie projekt Info mat za pan brat wybrała jako najlepszy zrealizowany przy wsparciu Funduszy Europejskich w swojej okolicy.


09 listopada 2009 r.

Członkowie klubu europejskiego z Gimnazjum nr 3 w Nowej Soli uznali, że „Projektem na 5-kę” w ich miejscowości jest port rzeczny. Realizacja tego przedsięwzięcia spowodowała, że miejsce omijane dotąd przez mieszkańców zaczęło tętnić życiem. Na rzece pojawiły się statki wycieczkowe, powstał trakt spacerowy, scena i kawiarnia. Jest to teraz wizytówka miasta.


11 listopada 2009 r.

Młodzież z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych w Lubsku za najbardziej udany projekt w mieście uznała salę widowiskowo – sportową. To pierwszy tego typu obiekt w Lubsku, dający szanse na sportowy rozwój miasta. Charakter tej sali pozwoli również na organizację dużych imprez kulturalnych pod dachem, co nie jest bez znaczenia w naszym klimacie, twierdzą lubscy uczniowie.


12 listopada 2009 r.

Rada Miejska Drezdenka zasłynęła swego czasu stanowiskiem, w którym wyraziła głębokie niezadowolenie z powodu nie umieszczenia obwodnicy miasta na liście indykatywnej Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Nie znaczy to, że gmina nie realizowała, czy nie realizuje projektów wspieranych ze środków unijnych. Dlatego uczennice ze Szkolnego Klubu Europejskiego „Blustar” działającego w Gimnazjum Nr 1 w Drezdenku miały z czego wybierać wskazując ich zdaniem „projekt na piątkę”. Co ciekawe – za taki uznały projekt, który jest jeszcze w realizacji, a do tego dotyczy obiektu zabytkowego, wybudowanego na początku XX wieku.


16 listopada 2009 r.

Odrestaurowanie historycznego Zboru Kalwińskiego - to zdaniem uczniów Liceum Ogólnoikształcącego w Sulechwie najbardziej udany projekt współfinansowany z pieniędzy Unii Europejskiej. Utworzona w zborze sala widowiskowa jest wstanie pomiescić około 300 osób. To właśnie tu odbywaja się najważniejsze uroczystości i koncerty, w których uczestniczą mieszkańcy Sulechowa i okolic. Audycja Karoliny Kamińskiej.


17 listopada 2009 r.

Zamek Piastowski w Krośnie Odrzańskim jest jednym z ważniejszych zabytków w skali lokalnej i regionalnej. Członkowie Klubu Europejskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Krośnie Odrzańskim uznali ,że projekt odbudowy Zamku przy wsparciu środków unijnych jest najlepszą tego typu inwestycja w mieście.


19 listopada 2009 r.

Projekt to „Program rozwojowy dla uczniów publicznego gimnazjum nr 2 w Żaganiu od Jana Keplera do Alberta Einsteina, wiedza poprzez praktykę. Nauki ścisłe i języki obce naszą drogą do sukcesu.” Jednym z ważniejszych elementów projektu jest nauka języków obcych.

Od początku realizacji projektu większość uczniów szkoły zadecydowała aby wziąć udział w zajęciach. Jak sami podkreślają, teraz chętnie zostają po lekcjach.


22 listopada 2009 r.

W Gminie Czerwieńsk fundusze unijne z powodzeniem wykorzystywane są do realizacji projektów edukacyjnych oraz inwestycji mających na celu poprawienie tzw.infrastruktury. Dzięki aktywności zarządu gminy miszkańcy moga korzystać np. z sieci wodociągów, nowoczesnej oczyszczalni ścieków.

O projektach, które w wymierny sposób wpłynęły na poprawę zycia miaszkańców mówia uczniowie Publicznego Gimnazjum w Czerwieńsku.


23 listopada 2009 r.

Ania Kruszyna, Przemek Krawczyk i Bartek Karzycki z Liceum Ogólnokształcącego im. Zbigniewa Herberta w Słubicach mówili, że w ich ocenie na szczególne wyróżnienie zasługuje idea zbliżenia mieszkańców Słubic i Frankfurtu pod hasłem Słubfurt. Inicjatorem tego przedsięwzięcia jest Michael Kurzwelly artysta urodzony w Darmstadt, wychowany w Bonn, który mieszkał w Wielkiej Brytanii, we Francji i w Poznaniu. Słubfurt ma fikcyjny ratusz, władze, a nawet hymn i konstytucję.


24 listopada 2009 r.

Uczniowie gimnazjum w Czerwieńsku biorą udział w projekcie pod nazwą : "Fascynacje zaklęte w nauce i biznesie" i to działanie wybrały jako najlepszą inwestycję unijnych środków w swoim mieście. Inne projekty, które podobały się młodzieży to m.in. remont szkoły w Nietkowie czy też remont kanalizaji w Czerwieńsku.


26 listopada 2009 r.

Audycją z opiniami młodzieży z Liceum w Świebodzinie kończymy cykl, w którym młodzież z lubuskich szkół średnich i gimnazjów prezentowała swoje opinie w sprawie najlepszych unijnych projektów w ich miejscowościach.

Piotr Gulbicki, Nastazja Karbowiak, Wiktor Marcinkowski, Sonia Strechlau oraz Stella Szmit z Liceum Ogólnokształcącego imienia Henryka Sienkiewicza w Świebodzinie nie zdecydowali się na wybór wspólnego „projektu na piątkę”. Każde z nich zaprezentowało inne przedsięwzięcie.

 

O nas

Stowarzyszenie Dialog-Współpraca-Rozwój: www.dwr.org.pl to grupa zielonogórskich publicystów, naukowców i przedsiębiorców skupionych wokół miesięcznika PULS, pisma ukazującego się od 10 lat również w wersji elektronicznej: www.puls.ctinet.pl. Poza tym członkowie Stowarzyszenia organizują debaty, konferencje i seminaria.

Jesteśmy znani jako rzetelni partnerzy i realizatorzy trudnych lokalnych zadań. Na łamach PULSu promowaliśmy ideę Lubuskiego Trójmiasta. W 2005 roku, przy współpracy z radnymi i włodarzami gmin, doprowadziliśmy do wspólnej sesji trzech samorządów (Zielonej Góry, Sulechowa i Nowej Soli). Przyczyniliśmy się w ten sposób do powstania Stowarzyszenia Lubuskie Trójmiasto. Otrzymaliśmy za to nagrodę Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej: „za wybitne osiągnięcia w budowaniu demokracji lokalnej w Polsce”. Od 2005 roku prowadzimy portal: www.lubuskietrojmiasto.pl. W latach 2006 i 2007 zrealizowaliśmy dwie edycje Rankingu Gmin Lubuskiego Trójmiasta. W 2008 roku organizujemy I Ranking Gmin Województwa Lubuskiego.

Programy 2009

Zrób Biznes

Gościmy

Nasi Partnerzy:

 
Miesięcznik PULS   Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Fundacja Komunikacji PozytywnejLubuskie Trójmiasto