Misja i cele Drukuj Email

Misja

Dostarczamy ludziom umiejętności, wiedzę i informację, najważniejsze czynniki kształtujące aktywność społeczną, aby mogli racjonalnie działać na rzecz rozwoju lokalnego i aby stali się liderami tego rozwoju.

Cele (fragmenty statutu)

Naszymi głównymi celami są działania na rzecz:

 • rozwoju regionalnego, a w tym szczególnie: gospodarki, kultury i edukacji;
 • pobudzania lokalnej przedsiębiorczości szczególnie w obszarze MŚP i lokalnych potencjałów gospodarczych;
 • propagowania dialogu społecznego jako fundamentu rozwoju;
 • rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, wzmacniania jego podmiotowości, rozwoju instytucji i organizacji społecznych;
 • wspierania idei "małych ojczyzn", umacniania ich tożsamości, autonomii i tradycji lokalnej;
 • integracji europejskiej, współpracy transregionalnej, ochrony dziedzictwa kulturowego i przełamywania szkodliwych stereotypów;
 • przeciwdziałania marginalizacji geograficznej i społecznej, a także przeciwdziałania patologiom społecznym utrudniającym rozwój lokalny.

Metody (fragmenty statutu)

Nasze cele realizować będziemy poprzez:

 • organizowanie imprez integrujących środowisko wokół lokalnych aktywności i tradycji a także promujących idee współpracy transregionalnej, w tym gospodarczych, kulturalnych, sportowych, szkoleniowych, charytatywnych i edukacyjnych;
 • prowadzenie działalności badawczo-studialnej, edukacyjnej, szkoleniowej, medialnej, wydawniczej i promocyjnej;
 • prowadzenie doradztwa i pomocy dla organizacji pozarządowych i gospodarczych obszaru MŚP, ze szczególnym uwzglednieniem spraw zatrudniania absolwentów i równości szans;
 • organizowanie szkoleń, konferencji i wyjazdów studialnych dla lokalnych liderów, pracowników samorządowych i przedstawicieli biznesu lokalnego.
 

O nas

Stowarzyszenie Dialog-Współpraca-Rozwój: www.dwr.org.pl to grupa zielonogórskich publicystów, naukowców i przedsiębiorców skupionych wokół miesięcznika PULS, pisma ukazującego się od 10 lat również w wersji elektronicznej: www.puls.ctinet.pl. Poza tym członkowie Stowarzyszenia organizują debaty, konferencje i seminaria.

Jesteśmy znani jako rzetelni partnerzy i realizatorzy trudnych lokalnych zadań. Na łamach PULSu promowaliśmy ideę Lubuskiego Trójmiasta. W 2005 roku, przy współpracy z radnymi i włodarzami gmin, doprowadziliśmy do wspólnej sesji trzech samorządów (Zielonej Góry, Sulechowa i Nowej Soli). Przyczyniliśmy się w ten sposób do powstania Stowarzyszenia Lubuskie Trójmiasto. Otrzymaliśmy za to nagrodę Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej: „za wybitne osiągnięcia w budowaniu demokracji lokalnej w Polsce”. Od 2005 roku prowadzimy portal: www.lubuskietrojmiasto.pl. W latach 2006 i 2007 zrealizowaliśmy dwie edycje Rankingu Gmin Lubuskiego Trójmiasta. W 2008 roku organizujemy I Ranking Gmin Województwa Lubuskiego.

Programy 2009

Zrób Biznes

Gościmy

Nasi Partnerzy:

 
Miesięcznik PULS   Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Fundacja Komunikacji PozytywnejLubuskie Trójmiasto