Deklaracja członkowska Stowarzyszenia Dialog-Współpraca-Rozwój Drukuj Email

Ja, niżej podpisany (imię i nazwisko) proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Stowarzyszenia Dialog-Współpraca-Rozwój.

Oświadczam, że znane mi są postanowienia statutu, cele i zadania Stowarzyszenia.

Zobowiązuję się do ich przestrzegania, aktywnego uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia i wypełniania uchwał władz oraz strzec godności członka Stowarzyszenia.

Zobowiązuję się również do wpłaty na konto Stowarzyszenia (BPH S.A. O/Zielona Góra, nr konta: 26 1060 0076 0000 3200 0092 2998) "wpisowe" w wysokości 100 zł oraz regularnej wpłaty składki członkowskiej w wysokości 50 zł rocznie.


miejscowość, data
podpis

Poniżej przedstawiam dane osobowe:

  1. obywatelstwo:
  2. miejsce zamieszkania:
  3. nr dowodu osobistego:
  4. PESEL:
  5. telefon:
  6. e-mail:

Tutaj do pobrania deklarcja członkowska w formacie pdf (do pobrania i wydrukowania) - wymagany zainstalowany program Adobe Acrobat Reader

 

O nas

Stowarzyszenie Dialog-Współpraca-Rozwój: www.dwr.org.pl to grupa zielonogórskich publicystów, naukowców i przedsiębiorców skupionych wokół miesięcznika PULS, pisma ukazującego się od 10 lat również w wersji elektronicznej: www.puls.ctinet.pl. Poza tym członkowie Stowarzyszenia organizują debaty, konferencje i seminaria.

Jesteśmy znani jako rzetelni partnerzy i realizatorzy trudnych lokalnych zadań. Na łamach PULSu promowaliśmy ideę Lubuskiego Trójmiasta. W 2005 roku, przy współpracy z radnymi i włodarzami gmin, doprowadziliśmy do wspólnej sesji trzech samorządów (Zielonej Góry, Sulechowa i Nowej Soli). Przyczyniliśmy się w ten sposób do powstania Stowarzyszenia Lubuskie Trójmiasto. Otrzymaliśmy za to nagrodę Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej: „za wybitne osiągnięcia w budowaniu demokracji lokalnej w Polsce”. Od 2005 roku prowadzimy portal: www.lubuskietrojmiasto.pl. W latach 2006 i 2007 zrealizowaliśmy dwie edycje Rankingu Gmin Lubuskiego Trójmiasta. W 2008 roku organizujemy I Ranking Gmin Województwa Lubuskiego.

Programy 2009

Zrób Biznes

Gościmy

Nasi Partnerzy:

 
Miesięcznik PULS   Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Fundacja Komunikacji PozytywnejLubuskie Trójmiasto