Specjalistyczne zajęcia indywidualne i grupowe dla osób z autyzmem - komunikacja i życie społeczne. Drukuj Email

Projekt dotyczy przygotowania osób z autyzmem do komunikacji (kinezjologia), wprowadzenia specjalistycznego programu nauki porozumiewania się za pomocą systemu PCS, ćwiczenia komunikacji z wolontariuszami oraz trening komunikacji w sytuacjach społecznych.


Projekt opiera się na specjalistycznych metodach komunikacji, takich jak PCS – system komunikacji obrazkowo-słownej, polecany do komunikacji osób z autyzmem.

Autyzm to zaburzenie wpływające na wszystkie sfery funkcjonowania człowieka. Objawia się zaburzeniem komunikacji, zaburzeniem relacji społecznych oraz specyficznymi schematami zachowań i zainteresowań. Ogólnie uniemożliwia normalne funkcjonowanie.

Autyści mają duże problemy z przetwarzaniem myśli na wypowiedzi słowne. Często w mowie pozostają na poziomie dwuwyrazowych zdań. Pomimo wysokiej inteligencji i ogromnej potrzeby kontaktowania się z ludźmi, nie potrafią tego urzeczywistnić za pomocą komunikacji słownej. Jednocześnie posiadają umiejętność kojarzenia i pamiętania symboli obrazkowych na niespotykanym poziomie. System PCS wykorzystuje te umiejętności, umożliwiając autystom komunikację ze wszystkimi ludźmi.

Realizacja projektu daje grupie autystów biorących w nim udział jedyną szansę na realne zaistnienie w społeczności i funkcjonowanie w niej na zasadach partnerskich – mogę mówić (pokazywać w zeszycie komunikacji), mogę zrozumieć każdego, nie tylko wybrane osoby z najbliższego otoczenia. To daje szansę na samodzielne i satysfakcjonujące życie, bez ograniczeń spowodowanych brakiem porozumienia z ludźmi obcymi. Ten system komunikacji jest jak tłumacz – wprawdzie „mówimy różnymi językami”, ale jest system porozumienia łączący nasze języki. Nauczenie autystów używania go pozwoli im przekroczyć barierę niepełnosprawności i izolacji społecznej.

 

Dofinansowanie:  PFRON – Program Partner, komponent B

PFRON – Program Partner, komponent B

Partner projektu: Fundacja Komunikacji Pozytywnej 

Fundacja Komunikacji Pozytywnej

 
 

O nas

Stowarzyszenie Dialog-Współpraca-Rozwój: www.dwr.org.pl to grupa zielonogórskich publicystów, naukowców i przedsiębiorców skupionych wokół miesięcznika PULS, pisma ukazującego się od 10 lat również w wersji elektronicznej: www.puls.ctinet.pl. Poza tym członkowie Stowarzyszenia organizują debaty, konferencje i seminaria.

Jesteśmy znani jako rzetelni partnerzy i realizatorzy trudnych lokalnych zadań. Na łamach PULSu promowaliśmy ideę Lubuskiego Trójmiasta. W 2005 roku, przy współpracy z radnymi i włodarzami gmin, doprowadziliśmy do wspólnej sesji trzech samorządów (Zielonej Góry, Sulechowa i Nowej Soli). Przyczyniliśmy się w ten sposób do powstania Stowarzyszenia Lubuskie Trójmiasto. Otrzymaliśmy za to nagrodę Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej: „za wybitne osiągnięcia w budowaniu demokracji lokalnej w Polsce”. Od 2005 roku prowadzimy portal: www.lubuskietrojmiasto.pl. W latach 2006 i 2007 zrealizowaliśmy dwie edycje Rankingu Gmin Lubuskiego Trójmiasta. W 2008 roku organizujemy I Ranking Gmin Województwa Lubuskiego.

Programy 2009

Zrób Biznes

Gościmy

Nasi Partnerzy:

 
Miesięcznik PULS   Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Fundacja Komunikacji PozytywnejLubuskie Trójmiasto