Videotrening komunikacji - praca z rodziną Drukuj Email

Projekt polega na wsparciu rodziny przez trenera za pomocą dwóch sposobów:
a) treningu komunikacji
b) wspólnym opracowaniu skutecznych form radzenia sobie z problemami.


Jednym z obowiązków świetlic środowiskowych jest wspieranie rodzin niewydolnych wychowawczo w wychowywaniu dzieci. Metoda wideotreningu komunikacji jest skutecznym narzędziem do tej pracy. Stanowi nieodzowne wzbogacenie dotychczas stosowanych metod.

1. Cel profilaktyczny: Ponieważ zadaniem wideotreningu komunikacji jest poprawa relacji w rodzinie, daje on szansę na wsparcie rodzin i lepszy start dzieci w dorosłe życie w przyszłości. Najważniejszym celem wideotreningu komunikacji jest, aby dzieci miały szansę wykształcenia umiejętności społecznych, które uchronią je przed patologią w życiu dorosłym. Dzięki wprowadzonemu odpowiednio wcześnie  videotreningowi komunikacji będzie można zapobiegać zaburzeniom i patologiom, często pojawiającym się w rodzinach objętych pomocą, i uniemożliwić przekazanie niewłaściwych wzorców relacji dalej, w kolejne pokolenia.

2. Cel naprawczy: Rodziny niewydolne wychowawczo potrzebują wsparcia i podnoszenia kompetencji wychowawczych. Zadaniem projektu jest pełna resocjalizacja rodzin niewydolnych wychowawczo. Efektem terapii  ma być całkowita zmiana psychicznych warunków życia dzieci z tych rodzin, przekształcenie ich w prawidłowo funkcjonujące rodziny.

Większość programów zajmujących się pomocą dzieciom ze środowisk zagrożonych obejmuje mały fragment czasu w życiu dziecka (np. wakacje lub zajęcia popołudniowe). Następnie dzieci wracają do swych rodzin, gdzie mają ten sam dysfunkcyjny model relacji, te same nierozwiązane problemy, tą samą wieloletnią bezsilność. Ten program zmienia źródło problemów dziecka – rodzinę – i przekształca ją w prawidłowo funkcjonujący organizm, radzący sobie zarówno w kontaktach ze światem zewnętrznym, jak i w kontaktach wewnątrz rodziny.

Projekt polega na wsparciu rodziny przez trenera za pomocą dwóch sposobów:
a) treningu komunikacji
b) wspólnym opracowaniu skutecznych form radzenia sobie z problemami.

Dofinansowanie:  Urząd Miasta Zielona Góra

Urząd Miasta Zielona Góra

Partner projektu: Fundacja Komunikacji Pozytywnej 

Fundacja Komunikacji Pozytywnej

 

O nas

Stowarzyszenie Dialog-Współpraca-Rozwój: www.dwr.org.pl to grupa zielonogórskich publicystów, naukowców i przedsiębiorców skupionych wokół miesięcznika PULS, pisma ukazującego się od 10 lat również w wersji elektronicznej: www.puls.ctinet.pl. Poza tym członkowie Stowarzyszenia organizują debaty, konferencje i seminaria.

Jesteśmy znani jako rzetelni partnerzy i realizatorzy trudnych lokalnych zadań. Na łamach PULSu promowaliśmy ideę Lubuskiego Trójmiasta. W 2005 roku, przy współpracy z radnymi i włodarzami gmin, doprowadziliśmy do wspólnej sesji trzech samorządów (Zielonej Góry, Sulechowa i Nowej Soli). Przyczyniliśmy się w ten sposób do powstania Stowarzyszenia Lubuskie Trójmiasto. Otrzymaliśmy za to nagrodę Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej: „za wybitne osiągnięcia w budowaniu demokracji lokalnej w Polsce”. Od 2005 roku prowadzimy portal: www.lubuskietrojmiasto.pl. W latach 2006 i 2007 zrealizowaliśmy dwie edycje Rankingu Gmin Lubuskiego Trójmiasta. W 2008 roku organizujemy I Ranking Gmin Województwa Lubuskiego.

Programy 2009

Zrób Biznes

Gościmy

Nasi Partnerzy:

 
Miesięcznik PULS   Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Fundacja Komunikacji PozytywnejLubuskie Trójmiasto