I Ranking Gmin Województwa Lubuskiego Drukuj Email

Ranking Gmin Województwa Lubuskiego pozwoli na wyłonienie innowacyjnych mechanizmów, które sprzyjają szybkiemu, zrównoważonemu rozwojowi gmin. Wskaże te gminy, w których rozwój jest najszybszy (z podaniem przyczyn w formie wskaźników rozwoju) i będzie promował dobre przykłady, aby inne samorządy mogły korzystać z doświadczeń liderów. Ranking pozwoli na uchwycenie zależności pomiędzy polityką gospodarczą samorządowców i jakością życia mieszkańców każdej gminy.

Województwo lubuskie, niestety, nie zajmuje wysokich pozycji w rankingach rozwoju Polski. Ale gminy w Lubuskiem, pod względem tempa rozwoju, znacznie się różnią między sobą. Obszar biedy i bogactwa dzieli czasem 20 minut jazdy samochodem. Dlaczego tak się dzieje? Wiele zależy od codziennej pracy samorządowców, od decyzji włodarzy i radnych, ale też od zaangażowania mieszkańców w prace na rzecz lokalnej społeczności.

Geneza: W 2006 roku Stowarzyszenie Dialog-Współpraca-Rozwój zorganizowało I Ranking Gmin Lubuskiego Trójmiasta (www.lubuskietrojmiasto.pl), gmin leżących w obszarze dwóch powiatów: zielonogórskiego i nowosolskiego. Naszym celem było zwrócenie uwagi społecznościom lokalnym na zależność pomiędzy polityką gospodarczą samorządowców i jakością życia mieszkańców każdej gminy, chodziło także o porównanie osiągnięć gmin za pomocą wskaźników opracowanych przez Krzysztofa Chmielnika, członka Stowarzyszenia. Wskaźniki uszeregowane zostały pod kątem ważności wpływu na rozwój gospodarczy gmin. Pod uwagę wzięliśmy dbałość o środowisko naturalne, kapitał społeczny, inicjatywy mieszkańców, promodernizacyjność strategii itp. Każdemu wskaźnikowi został przypisany przelicznik matematyczny, co pozwoliło uniknąć błędów wielu rankingów organizowanych w Polsce, które w swoich metodologiach przyjmują opisowy schemat wskaźników, podatny na wiele przeinaczeń i fantazję interpretacyjną urzędników wypełniających ankiety.

II Ranking Gmin Lubuskiego Trójmiasta zorganizowaliśmy w 2007 roku, przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim, Gazetą Lubuską, Radiem Zachód, Polskim Towarzystwem Ekonomicznym i Organizacją Pracodawców Ziemi Lubuskiej. To właśnie wtedy Jolanta Fedak (ówczesna wicemarszałek województwa) zaproponowała nam, abyśmy w kolejnych latach do udziału w konkursie zaprosili wszystkie 83 gminy województwa lubuskiego.

Więcej >

 

O nas

Stowarzyszenie Dialog-Współpraca-Rozwój: www.dwr.org.pl to grupa zielonogórskich publicystów, naukowców i przedsiębiorców skupionych wokół miesięcznika PULS, pisma ukazującego się od 10 lat również w wersji elektronicznej: www.puls.ctinet.pl. Poza tym członkowie Stowarzyszenia organizują debaty, konferencje i seminaria.

Jesteśmy znani jako rzetelni partnerzy i realizatorzy trudnych lokalnych zadań. Na łamach PULSu promowaliśmy ideę Lubuskiego Trójmiasta. W 2005 roku, przy współpracy z radnymi i włodarzami gmin, doprowadziliśmy do wspólnej sesji trzech samorządów (Zielonej Góry, Sulechowa i Nowej Soli). Przyczyniliśmy się w ten sposób do powstania Stowarzyszenia Lubuskie Trójmiasto. Otrzymaliśmy za to nagrodę Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej: „za wybitne osiągnięcia w budowaniu demokracji lokalnej w Polsce”. Od 2005 roku prowadzimy portal: www.lubuskietrojmiasto.pl. W latach 2006 i 2007 zrealizowaliśmy dwie edycje Rankingu Gmin Lubuskiego Trójmiasta. W 2008 roku organizujemy I Ranking Gmin Województwa Lubuskiego.

Programy 2009

Zrób Biznes

Gościmy

Nasi Partnerzy:

 
Miesięcznik PULS   Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Fundacja Komunikacji PozytywnejLubuskie Trójmiasto