Obywatele na rzecz kultury regionu Drukuj Email

Udostępnienie łam miesięcznika PULS twórcom, naukowcom, instytucjom kultury, klubom muzycznym, bibliotekom, organizacjom pozarządowym działającym w dziedzinie kultury, zainteresowanych rozwojem województwa lubuskiego.

Miesięcznik będzie na swoich łamach promował regionalnych twórców kultury, osoby nieszablonowe, pełne inwencji, myślące niezależnie, zaangażowane w ideę budowy „małych ojczyzn”.
Miesięcznik PULS poprzez zamieszczanie niezależnych informacji, analiz, raportów, recenzji, opinii zachęci mieszkańców woj. lubuskiego do aktywnego uczestnictwa w kulturze i szeroko pojętym życiu społecznym regionu. Będzie obywatelskim forum wymiany idei i poglądów. Będzie jedyną platformą intelektualną redagowaną przez Lubuszan dla Lubuszan. Miesięcznik będzie inicjował debatę publiczną na temat najbardziej pożądanych kierunków rozwoju kultury i tożsamości regionalnej.

Więcej>

 

O nas

Stowarzyszenie Dialog-Współpraca-Rozwój: www.dwr.org.pl to grupa zielonogórskich publicystów, naukowców i przedsiębiorców skupionych wokół miesięcznika PULS, pisma ukazującego się od 10 lat również w wersji elektronicznej: www.puls.ctinet.pl. Poza tym członkowie Stowarzyszenia organizują debaty, konferencje i seminaria.

Jesteśmy znani jako rzetelni partnerzy i realizatorzy trudnych lokalnych zadań. Na łamach PULSu promowaliśmy ideę Lubuskiego Trójmiasta. W 2005 roku, przy współpracy z radnymi i włodarzami gmin, doprowadziliśmy do wspólnej sesji trzech samorządów (Zielonej Góry, Sulechowa i Nowej Soli). Przyczyniliśmy się w ten sposób do powstania Stowarzyszenia Lubuskie Trójmiasto. Otrzymaliśmy za to nagrodę Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej: „za wybitne osiągnięcia w budowaniu demokracji lokalnej w Polsce”. Od 2005 roku prowadzimy portal: www.lubuskietrojmiasto.pl. W latach 2006 i 2007 zrealizowaliśmy dwie edycje Rankingu Gmin Lubuskiego Trójmiasta. W 2008 roku organizujemy I Ranking Gmin Województwa Lubuskiego.

Programy 2009

Zrób Biznes

Gościmy

Nasi Partnerzy:

 
Miesięcznik PULS   Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Fundacja Komunikacji PozytywnejLubuskie Trójmiasto