Europejski Rok Obywateli - Konkurs "Ja Obywatel" Drukuj Email

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Stowarzyszenie Dialog -Współpraca-Rozwój oraz Radio Zachód

zapraszają uczniów szkół gimnazjalnych oraz słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku, z województwa lubuskiego, do udziału w konkursie: „Ja Obywatel”.

Konkurs wspierający ideę społeczeństwa obywatelskiego oraz działań na rzecz solidarności międzypokoleniowej adresujemy do osób młodych (uczniów szkół gimnazjalnych województwa lubuskiego) i osób starszych (przedstawicieli Uniwersytetu Trzeciego Wieku).

Czytaj całość / Weiter…
 
I etap konkursu "Ja Obywatel" - zakończony Drukuj Email

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Stowarzyszenie Dialog -Współpraca-Rozwój oraz Radio Zachód zorganizowali dla uczniów szkół gimnazjalnych oraz słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku, z województwa lubuskiego, konkurs: „Ja Obywatel”.

Czytaj całość / Weiter…
 
Wyniki I etapu konkursu "Ja Obywatel" Drukuj Email

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Stowarzyszenie Dialog -Współpraca-Rozwój oraz Radio Zachód dziękują wszystkim uczestnikom I etapu konkursu „Ja Obywatel”.

Czytaj całość / Weiter…
 
Wyniki finału konkursu "Ja Obywatel" Drukuj Email

W studiu Radia Zachód, 9 czerwca o godz. 10.00, w audycji „na żywo”, odbył się finał konkursu „Ja Obywatel”. Rywalizowały ze sobą dwie drużyny: seniorów w składzie: Alicja Zięta, Zdzisław Górski oraz Stanisław Lewandowski (z Uniwersytetu III wieku w Zielonej Górze) oraz drużyna gimnazjalistów: Mateusz Borowy (Niepubliczne Gimnazjum dla Młodzieży w Lubsku), Dominika Jankowska (Gimnazjum nr 1 w Zielonej Górze) oraz Wojciech Ługowski (Gimnazjum nr 13 w Gorzowie Wielkopolskim).

Czytaj całość / Weiter…
 
Biblioteczka DWR Drukuj Email


prof. Jarosław Macała

Esej „Lubuska scena polityczna” jest autorską, skróconą wersją szkicu napisanego na zamówienie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego do tomu „Lubuskie jako region we współczesnym świecie”.

Dokument w formacie pdf [1,8 MB]


dr Tomasz Banaszak

Autorski wybór tekstów opublikowanych w latach 2006–2010 na łamach miesięcznika PULS.

Dokument w formacie pdf [4,9 MB]


Krzysztof Chmielnik

Wybór felietonów opublikowanych w latach 2003–2010 na łamach miesięcznika PULS.

Dokument w formacie pdf [3,8 MB]


Praca zbiorowa

Zbiór materiałów na konferencję
podsumowującą projekt „Lubuski barometr koniunktury gospodarczej - badania i analizy”.

Dokument w formacie pdf [3,6 MB]


Michał Iwanowski

Autorski wybór wywiadów Michała Iwanowskiego opublikowanych na łamach miesięcznika PULS w latach 2010-2011

Dokument w formacie pdf [4,3 MB]


Adam Ruszczyński

Wybór felietonów opublikowanych w latach 2011-2012 na łamach miesięcznika PULS

Dokument w formacie pdf [2,4 MB]
 
II Ranking Gmin Województwa Lubuskiego Drukuj Email
 

Od autorów

Ranking Gmin Województwa Lubuskiego jest doroczną okazją do przyjrzenia się stanowi rozwoju naszego regionu. Uważamy, że zebrano w ten sposób wyjątkowo cenny materiał statystyczny, pozwalający stworzyć portret własny małych ojczyzn, składających się na region lubuski.

Wyjątkowość zebranego materiału statystycznego polega na tym, że pozwala on przyjrzeć się podstawowym jednostkom samorządu terytorialnego, czyli gminom. Nie chodzi tu oczywiście o miejsce, jakie dana gmina zajęła w rankingu, ale głównie o zrozumienie strategii rozwoju, jaka jest w gminie realizowana. Okazuje się bowiem, że lubuskie gminy różnią się pomiędzy sobą bardziej niż nam się dotąd wydawało. Różnią się nie tylko pod względem poziomu rozwoju, ale i pod względem sposobu dojścia do tego poziomu. Nie było naszym zadaniem, jako ekspertów oceniających materiał zebrany w trakcie Rankingu, proponowanie konkretnych rozwiązań dotyczących alokacji środków finansowych w regionie. Sądzimy jednak, że zarówno dane zebrane w gminach, jak i ich analizy zawarte w raporcie końcowym mogłyby stać się podstawą poważnej dyskusji zarówno nad rozwiązaniami bieżącymi, jak i strategicznymi kierunkami rozwoju regionu.

dr Zbigniew Świątkowski
dr Tomasz Banaszak
dr Lech Szczegóła
Krzysztof Chmielnik

Czytaj całość / Weiter…
 
Ofiarom eugeniki * Den Opfern der Eugenik Drukuj Email
 

  Budowa polsko-niemieckiego partnerstwa na rzecz upamiętnienia ofiar eugeniki

Celem projektu jest budowa partnerstwa polsko-niemieckiego, którego zadaniem będzie popularyzacja (wśród społeczności woj. lubuskiego) wiedzy o tragicznych skutkach eugeniki, traktowanej w latach 1933-45 jako doktryna naukowa i oficjalna polityka III Rzeszy. W trakcie realizacji projektu będziemy poszukiwać bezpośrednich świadków zabójstw (lata: 1940-45), do których dochodziło w szpitalach psychiatrycznych położonych na terenie obecnego woj. lubuskiego. Szukać także będziemy zachowanych archiwaliów w postaci dokumentów, pamiętników, relacji spisanych przez osoby trzecie. Zebrane informacje o istniejących dokumentach, świadkach i publikacjach posłużą Partnerowi (PARITÄTISCHER Wohlfahrtsverband, Landesverband Berlin) do sfinalizowania stałej ekspozycji w planowanym muzeum pamięci niepełnosprawnych ofiar III Rzeszy w Berlinie. Cykl artykułów prasowych w miesięczniku PULS i audycje radiowe w Radiu Zachód oraz w Radiu Index przybliżą społeczności woj. lubuskiego problem eugeniki. Zachowane archiwa o tragicznych wydarzeniach, mające miejsce w szpitalach psychiatrycznych w latach 1940-45, będą też dokumentem mogącym służyć twórcom przyszłego muzeum. 

  Aufbau einer deutsch-polnischen Partnerschaft zum Gedenken an die Opfer der Eugenik

Ziel des Projektes ist der Aufbau einer deutsch- polnischen Partnerschaft, deren Aufgabe die Popularisierung (bei der Öffentlichkeit der Wojewodschaft Lubuskie) des Wissens über die tragischen Ergebnisse der Eugenik, in den Jahren 1933-1945 als Wissenschaftsdoktrin und offizielle Politik des III Reiches betrieben wurde. Während der Projektdurchführung werden wir unmittelbare Zeitzeugen der Verbrechen in den psychiatrischen Krankenhäusern der jetzigen Wojewodschaft Lubuskie (in Jahren 1940-45) suchen. Ebenso werden wir nach Archivalien in Form von Dokumenten, Tagebüchern, Berichte Dritter suchen. Die gesammelten Informationen über existierende Dokumente, Zeugen und Publikationen werden dem Partner (Paritätischer Wohlfahrtsverband, Landesverband Berlin) bei der Umsetzung einer ständigen Ausstellung im geplanten Museum des Gedenkens an die behinderten Opfer des III Reiches in Berlin nutzen. Die Reihe der Presseartikel und die Rundfunksendungen werden der Öffentlichkeit der Wojewodschaft Lubuskie das Problem der Eugenik und insbesondere die tragischen Ereignisse in den Krankenhäusern für Psychiatrie in den Jahren 1940-45 näher bringen. Auch das könnte den Schöpfern des Museums nützlich sein.

 

Wydano z finansowym wsparciem Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej
Herausgegeben mit finanzieller Unterstützung der Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit


Strona internetowa projektu:

www.dwr.org.pl/eugenika


 
Lubuski barometr koniunktury gospodarczej - badania i analizy Drukuj Email

Projekt: „Lubuski barometr koniunktury gospodarczej - badania i analizy” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Badania wskazują, że problemem wszystkich aktorów rynku pracy w województwie lubuskim jest luka związana z brakiem regularnych informacji i analiz dotyczących trendów rozwojowych i zmian gospodarczych w regionie. Konsultacje założeń projektu ze specjalistami rynku pracy, przedsiębiorcami, przedstawicielami instytucji około biznesowych potwierdziły nasze obserwacje i analizy wcześniejszych badań. Opracowanie cyklicznych analiz i dostarczanie ich aktorom rynku pracy umożliwi im prognozowanie zmian gospodarczych, zachodzących na lokalnym rynku pracy, w oparciu o szeroką gamę informacji.

Strona internetowa projektu: www.dwr.org.pl/lubuskibarometr

 
Projekt na piątkę Drukuj Email

Projekt realizowany w ramach „Konkursu dotacji na promocję wykorzystywania przez Polskę Funduszy Europejskich na 5-lecie członkostwa Polski w Unii Europejskiej” ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.

„Projekt na piątkę” realizowany jest wspólnie przez Stowarzyszenie Dialog – Współpraca – Rozwój oraz Radio Zachód.   

Zadaniem projektu jest angażowanie młodzieży szkolnej do zadań związanych z informowaniem o możliwościach i mechanizmach korzystania z Funduszy Europejskich przyznanych Polsce na lata 2007-2013 oraz przedstawienie konkretnych przykładów – osiągniętych rezultatów dzięki realizacji projektów dofinansowanych z funduszy unijnych w województwie lubuskim.  
Młodzież  ze szkolnych klubów europejskich lubuskich szkół otrzyma zadanie wybrania jednego - ich zdaniem- najlepszego projektu zrealizowanego przy wsparciu Funduszy Europejskich na terenie swojej miejscowości. Dziennikarze, wspólnie z młodzieżą,  odwiedzą beneficjentów tego projektu, dowiedzą się jak doszło to realizacji tego przedsięwzięcia i jakie ma ono oddziaływanie na ich lokalną społeczność.


Po czterotygodniowych zmaganiach laureatami konkuru zostali:

  • Wiktor Marcinkowski - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Świebodzinie
  • Angelika Piątkowska - Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Witnicy
  • Adrian Wnęk - Liceum Ogólnokształcące w Sulechowie
  • Paweł Kupczak - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku

Czytaj całość / Weiter…
 

O nas

Stowarzyszenie Dialog-Współpraca-Rozwój: www.dwr.org.pl to grupa zielonogórskich publicystów, naukowców i przedsiębiorców skupionych wokół miesięcznika PULS, pisma ukazującego się od 10 lat również w wersji elektronicznej: www.puls.ctinet.pl. Poza tym członkowie Stowarzyszenia organizują debaty, konferencje i seminaria.

Jesteśmy znani jako rzetelni partnerzy i realizatorzy trudnych lokalnych zadań. Na łamach PULSu promowaliśmy ideę Lubuskiego Trójmiasta. W 2005 roku, przy współpracy z radnymi i włodarzami gmin, doprowadziliśmy do wspólnej sesji trzech samorządów (Zielonej Góry, Sulechowa i Nowej Soli). Przyczyniliśmy się w ten sposób do powstania Stowarzyszenia Lubuskie Trójmiasto. Otrzymaliśmy za to nagrodę Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej: „za wybitne osiągnięcia w budowaniu demokracji lokalnej w Polsce”. Od 2005 roku prowadzimy portal: www.lubuskietrojmiasto.pl. W latach 2006 i 2007 zrealizowaliśmy dwie edycje Rankingu Gmin Lubuskiego Trójmiasta. W 2008 roku organizujemy I Ranking Gmin Województwa Lubuskiego.

Programy 2009

Zrób Biznes

Gościmy

Nasi Partnerzy:

 
Miesięcznik PULS   Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Fundacja Komunikacji PozytywnejLubuskie Trójmiasto