Europejski Rok Obywateli - Konkurs "Ja Obywatel"

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Stowarzyszenie Dialog -Współpraca-Rozwój oraz Radio Zachód

zapraszają uczniów szkół gimnazjalnych oraz słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku, z województwa lubuskiego, do udziału w konkursie: „Ja Obywatel”.

Konkurs wspierający ideę społeczeństwa obywatelskiego oraz działań na rzecz solidarności międzypokoleniowej adresujemy do osób młodych (uczniów szkół gimnazjalnych województwa lubuskiego) i osób starszych (przedstawicieli Uniwersytetu Trzeciego Wieku).

ELIMINACJE do konkursu dotyczącego Europejskiego Roku Obywateli, w postaci testu wiedzy (45 minut), przeprowadzimy na miejscu, w zgłoszonych do udziału w konkursie szkołach (w zgłoszonej klasie lub kole zainteresowań) i uniwersytetach. Minimalna liczba uczestników konkursu: 15 uczniów/słuchaczy UTW, maksymalnie: 30 uczniów/słuchaczy UTW. Dopasujemy się do wybranego przez szkoły/uniwersytety terminu w okresie: 20-28 maja 2013 r.

Wyniki eliminacji, po ocenie komisji konkursowej, zostaną ogłoszone, do 5 czerwca, na stronie internetowej Stowarzyszenia Dialog-Współpraca-Rozwój (www.dwr.org.pl), Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej (www.projektsystemowy.lubuskie.pl) i Radia Zachód (www.zachod.pl) oraz rozesłane pocztą elektroniczną do szkół/uniwersytetów uczestniczących w konkursie.

FINAŁ: Trzech uczniów, którzy osiągnęli największą ilość punktów (spośród uczniów szkół gimnazjalnych) i trzech słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, zaproszonych zostanie do finału. Finał konkursu odbędzie się w studiu Radia Zachód: 9 czerwca, w audycji „na żywo”. Przed rozpoczęciem finału utworzymy dwie drużyny: starsze pokolenie kontra młodzież. Na pytania testowe zespoły będą odpowiadać drużynowo. Na koniec każdy uczestnik finału otrzyma nagrodę rzeczową (sprzęt elektroniczny) i dyplom.

Suma nagród: 5 000,00 zł

Karta zgłoszenia do Konkursu i Regulamin – do pobrania poniżej.

Termin zgłoszenia: do 14 maja br.

Regulamin konkursu JA OBYWATEL
SZKOŁY GIMNAZJALNE - Karta zgłoszenia do udziału w konkursie
UTW - Karta zgłoszenia do udziału w konkursie