I etap konkursu "Ja Obywatel" - zakończony

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Stowarzyszenie Dialog -Współpraca-Rozwój oraz Radio Zachód zorganizowali dla uczniów szkół gimnazjalnych oraz słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku, z województwa lubuskiego, konkurs: „Ja Obywatel”.

Do konkursu przystąpiło sześć szkół gimnazjalnych z województwa lubuskiego: Gimnazjum nr 13 w Gorzowie Wlkp., Gimnazjum nr 7 w Zielonej Górze, Gimnazjum nr 1 w Zielonej Górze, Niepubliczne Gimnazjum dla Młodzieży w Lubsku, Zespół Szkół w Szprotawie, Gimnazjum nr 6 w Zielonej Górze oraz dwa uniwersytety trzeciego wieku: UTW Zielona Góra i UTW Gorzów Wlkp.

W sumie, do udziału w konkursie, zgłosiło się 180 osób. Test składał się z 40 pytań, w tym dwóch pytań otwartych. Na wypełnienie testu każdy uczestnik miał 45 minut.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone po posiedzeniu komisji konkursowej: 5 czerwca br. Do finału (9 czerwca) zostanie zaproszonych sześć osób: trzech gimnazjalistów, którzy osiągnęli najlepsze wyniki z testu oraz trzech słuchaczy Uniwersytetu III Wieku.

Gimnazjum nr 1 w Zielonej Górze Gimnazjum nr 1 w Zielonej Górze
   
Gimnazjum nr 13 w Gorzowie Wielkopolskim Gimnazjum nr 6 w Zielonej Górze
   
Gimnazjum nr 7 w Zielonej Górze Niepubliczne Gimnazjum dla Młodzieży w Lubsku
   
Uniwersytet III Wieku w Gorzowie Wlkp. Uniwersytet III Wieku w Zielonej Górze
   
Uniwersytet III Wieku w Zielonej Górze Zespół Szkół w Szprotawie