Wyniki I etapu konkursu "Ja Obywatel"

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Stowarzyszenie Dialog -Współpraca-Rozwój oraz Radio Zachód dziękują wszystkim uczestnikom I etapu konkursu „Ja Obywatel”.

Do finału konkursu zakwalifikowały się następujące osoby:

1. Zdzisław Górski – Uniwersytet III Wieku w Zielonej Górze (38 pkt.)

2. Mirosława Bogdan – Uniwersytet III Wieku w Zielonej Górze (37 pkt.)

3. Stanisław Lewandowski – Uniwersytet III Wieku w Zielonej Górze (29 pkt.)

oraz gimnazjaliści:

1. Mateusz Borowy - Niepubliczne Gimnazjum dla Młodzieży w Lubsku (41 pkt.)

2. Dominika Jankowska - Gimnazjum nr 1 w Zielonej Górze (38 pkt.)

3. Wojciech Ługowski - Gimnazjum nr 13 w Gorzowie Wlkp. (33 pkt.)

FINAŁ konkursu odbędzie się w Radiu Zachód (ul. Kukułcza 1, Zielona Góra), 9 czerwca, o godz. 10.00, w audycji „na żywo”.

Przed rozpoczęciem finału utworzone zostaną dwie drużyny: starsze pokolenie oraz młodzież. Na pytania testowe drużyny odpowiadać będą zespołowo.

Na koniec każdy uczestnik finału otrzyma nagrodę rzeczową (sprzęt elektroniczny) i dyplom.