Spójrz inaczej

Stowarzyszenie Dialog-Współpraca-Rozwój oraz Stowarzyszenie Zakład Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze zrealizowały projekt pod tytułem: "Spójrz inaczej - zmiana wizerunku osób niepełnosprawnych". Celem była właśnie zmiana wizerunku osób niepełnosprawnych poprzez pokazywanie pozytywnych przykładów aktywności zawodowej i zaangażowanie w działalność na rzecz społeczności lokalnej. Projekt spowodował zwiększenie zainteresowania pracodawców zatrudnianiem niepełnosprawnych pracowników na tzw. otwartym rynku pracy, czyli również w firmach, które nie są zakładami pracy chronionej. W działaniach uczestniczyły media lokalne: TVP3, Telewizja Przewodowa Zielona Góra, Radio Zachód i lokalna prasa. Członkowie Stowarzyszenia zrealizowali 10 reportaży telewizyjnych (emitowanych w 2005 i 2006 roku) oraz 10 audycji radiowych, wydali 4 wydawnictwa poświęcone problematyce osób niepełnosprawnych.

Jednym z zadań projektu był konkurs dziennikarski, na który wpłynęły 42 teksty autorskie. Nagrodę główną otrzymała Katarzyna Raczyńska z Gazety Lubuskiej, za reportaż pt. "Życie oswojone".

Projekt "Spójrz inaczej - zmiana wizerunku osób niepełnosprawnych" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006, termin realizacji: październik 2005 - wrzesień 2006.

 EFS  ue