Władze Stowarzyszenia
Stowarzyszenie Dialog-Współpraca-Rozwój w Zielonej Górze zostało zarejestrowane pod numerem KRS: 000193945 w dniu 10.02.2004.

Zgodnie z wyborami dokonanymi na zebraniu założycielskim w dniu 28.09.2003 w skład zarządu wchodzą:

  • Piotr Maksymczak - przewodniczący zarządu
  • Krzysztof Chmielnik - wiceprzewodniczący
  • Leszek Lewandowski - sekretarz
  • Tomasz Czyżniewski - skarbnik
  • Krzysztof Baług - członek
W skład komisji rewizyjnej wchodzą: Piotr Nawracała, Anit Migdałek, Tomasz Szafranowski.