Lubuskie Trójmiasto

Lubuskie Trójmiasto"Integracja organizacji pozarządowych na rzecz Lubuskiego Trójmiasta" - Stowarzyszenie Dialog -Współpraca-Rozwój oraz Polskie Towarzystwo Ekonomiczne zaprosili do współpracy organizacje pozarządowe mające siedziby na terenie: Zielonej Góry, Sulechowa i Nowej Soli. Cel - przekonać samorządowców oraz społeczeństwa lokalne (przy współpracy z mediami) i wywrzeć oddolny, obywatelski nacisk na włodarzy trzech wymienionych miast, by powołali stowarzyszenie gmin o nazwie Lubuskie Trójmiasto. Tylko wtedy, przy szerokiej współpracy samorządów lokalnych, mamy szansę na szybszy rozwój wspólnego obszaru gospodarczego, kulturalnego i społecznego.

Zaczęliśmy od organizacji debaty zielonogórskiej "Lubuskie Trójmiasto: być albo nie być". Do współpracy pozyskaliśmy największe media lubuskie. Oficjalny patronat nad projektem przyjął rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego i rektor sulechowskiej PWSZ.

4 października zorganizowaliśmy razem z Tygodnikiem Krąg debatę nowosolską poświęconą "Lubuskie Trójmiasto z perspektywy Nowej Soli" z udziałem władz samorządowych, polityków i nowosolskich elit. 14 października doprowadziliśmy do wspólnej sesji rad miasta z Sulechowa, Nowej Soli i Zielonej Góry, podczas której radni podjęli uchwałę o powołaniu postulowanego przez nas Stowarzyszenia Gmin Lubuskie Trójmiasto w terminie: do 31 stycznia 2006 r. I udało się. Stowarzyszenie Gmin Lubuskie Trójmiasto zostało zarejestrowane w KRS !!!

W ramach projektu od 4 do 9 września organizowaliśmy Dni Lubuskiego Trójmiasta podczas zielonogórskiego Winobrania. Podczas Dni zorganizowaliśmy trzy koncerty: tzw. Dzień Sulechowski, Dzień Zielonogórski, Dzień Nowosolski podczas których wręczyliśmy nasze doroczne nagrody "Kamienia Milowego" za wybitne osiągnięcia w rozwoju Lubuskiego Trójmiasta. Nagrodziliśmy: sulechowską spółkę Rockwool, nowosolską spółkę Gedia oraz zielonogórską spółkę LfC.

Wrzesień 2005 r. - wydaliśmy specjalny numer miesięcznika Puls w całości poświęcony Lubuskiemu Trójmiastu.

Więcej informacji o idei Lubuskiego Trójmiasta na stronie www.puls.ctinet.pl (zakładka: rok 2005, wrzesień) oraz na stronie www.lubuskietrojmiasto.pl


 

Fundusz Inicjatyw ObywatelskichWspółfinansowanie: Ministerstwo Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich