Niemcy. Polska. Razem w domu (Deutschland. Polen. Ein Zuhause)

Projekt "Niemcy. Polska. Razem w domu" ("Deutschland. Polen. Ein Zuhause") zrealizowany przy współpracy Urzędu Miasta w Cottbus oraz Urzędu Miasta w Nowej Soli dotyczył powiatów leżących po dwóch stronach granicy. Członkowie Stowarzyszenia DWR przygotowali multimedialną prezentację pokazującą perspektywy rozwoju Regionu Odry, która zaprezentowana była mieszkańcom Cottbus, podczas obchodów 850 rocznicy tego niemieckiego miasta. Prezentacja dotyczyła też perspektyw rozwoju i współpracy naszych regionów. Zaprezentowane zostało Lubuskie Trójmiasto. Organizatorzy przygotowali niemieckie wydanie miesięcznika Puls. Urozmaiceniem pokazu był 10-minutowy film dokumentalny oparty na niemieckich kronikach filmowych z 1924 roku, a także pokaz trójwymiarowych widokówek przedstawiających Zieloną Górę przed wojną. Projekt wpisany był w obchody roku Polsko-Niemieckiego 2005/2006 - cyklu imprez odbywających się po obu stronach granicy i służących integracji mieszkańców regionu - www.de-pl.info

Projekt współfinansowała Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, kwiecień-sierpień 2006 r.


Pocztówki należy oglądać przez czerwono-niebieskie okulary (oko lewe - kolor czerwony) Okulary anaglifowe

(323kB)

Widok ratusza od strony obecnej ulicy Pod Filarami (przed wojną ulica Pocztowa). Przełom lat 30. XX wieku.


(329kB)

Widok obecnej ul. Żeromskiego z ok. 1914 roku. W ciągu kilkunastu lat została prawie całkowicie przebudowana. Ze starej zabudowy został jedynie dom ze spadzistym dachem usytuowany prostopadle do ulicy. Prawdopodobnie to w jego okolicach stała jedna z trzech średniowiecznych bram miejskich.


(317kB)

Skrzyżowanie dzisiejszej ulicy Kupieckiej, Żeromskiego i alei Niepodległości. Widok pochodzi sprzed 1930 roku. Na pierwszym planie popularny grzybek. W tle brak bryły budynku teatru wybudowanego rok później.

Pocztówki udostępniła firma StampTeX.