Organizacje pozarządowe Lubuskiego Trójmiasta na rzecz kulturalnego i społecznego rozwoju regionu

Od sierpnia do grudnia 2006 realizowaliśmy projekt pt.: "Organizacje pozarządowe Lubuskiego Trójmiasta na rzecz kulturalnego i społecznego rozwoju regionu". Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Polityki Społecznej z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. W ramach projektu odbyły się debaty otwarte z licznym udziałem społeczności lokalnej dotyczące przyszłości gmin leżących w obszarze Lubuskiego Trójmiasta. Więcej na www.lubuskietrojmiasto.pl (pod hasłem "Debaty o przyszłości"). Zapis dyskusji publikowaliśmy na łamach miesięcznika PULS. Debaty emitowała również Telewizja Przewodowa Zielona Góra.

We wrześniu 2006, podczas Winobrania współorganizowaliśmy Koncert Lubuskiego Trójmiasta i wręczyliśmy najlepszym firmom w regionie doroczne nagrody "Kamieni Milowych" za wybitne przedsięwzięcia na rzecz rozwoju miasta i regionu.