3. Szkolenia - Autyzm a życie społeczne

Projekt obejmuje 3 szkolenia dla wolontariuszy, rodziców i opiekunów osób z autyzmem.


I Szkolenie bazowe – z podstaw wiedzy o autyzmie: specyfika zaburzeń, metody pracy. Przeznaczone dla osób zaczynających pracę z dziećmi i młodzieżą z autyzmem.

II Szkolenie „Komunikacja i specjalne potrzeby edukacyjne dzieci z autyzmem” – dla osób, które pracują z dziećmi i młodzieżą z autyzmem, także rodziców i wolontariuszy. Przygotowuje do wprowadzenia specjalistycznego systemu komunikacji dla dzieci i młodzieży z autyzmem.

III Szkolenie „Trudności w funkcjonowaniu społecznym osób z autyzmem” – dla osób pracujących z dziećmi i młodzieżą z autyzmem, także rodziców i wolontariuszy. Uczy skutecznego reagowania w sytuacjach trudnych, zapobiegania im oraz przygotowywania autystów do zdrowego, akceptowanego funkcjonowania w społeczności.

Dofinansowanie:  PFRON – Program Partner, komponent B

PFRON – Program Partner, komponent B

Partner projektu: Fundacja Komunikacji Pozytywnej 

Fundacja Komunikacji Pozytywnej