Obywatele dla Zielonej Góry

Miesięcznik PULSUdostępnienie łam miesięcznika PULS twórcom, naukowcom, instytucjom kultury, klubom muzycznym, bibliotekom, organizacjom pozarządowym działającym w dziedzinie kultury, zainteresowanych rozwojem lokalnym.


Miesięcznik PULS wydawany jest od 1998 roku, najpierw jako pismo gospodarcze, a od kilku lat jako społeczno-kulturalne. poprzez stałe poszerzanie tematów poruszających wprost lub pośrednio problematykę szeroko pojętego życia społecznego i kulturalnego.

Pismo skupiło wokół siebie liczne grono najlepszych autorów zielonogórskich oraz wolontariuszy, dla których prasowa wypowiedź jest ważną formą uczestnictwa w życiu publicznym.

PULS jest jedynym miesięcznikiem na łamach którego publikują swoje wypowiedzi dziennikarze wszystkich  mediów, bez względu na ich formę własności lub charakter wydawniczy. Na łamach Pisma drukują się również lubuscy naukowcy, ceniąc sobie wysoko współpracę z miesięcznikiem i doceniając rolę jaką odgrywa pismo dla rozwoju miasta i regionu.

Więcej →  www.puls.ctinet.pl

Dofinansowanie:  Urząd Miasta Zielona Góra

Urząd Miasta Zielona Góra