II Ranking Gmin Województwa Lubuskiego
 

Od autorów

Ranking Gmin Województwa Lubuskiego jest doroczną okazją do przyjrzenia się stanowi rozwoju naszego regionu. Uważamy, że zebrano w ten sposób wyjątkowo cenny materiał statystyczny, pozwalający stworzyć portret własny małych ojczyzn, składających się na region lubuski.

Wyjątkowość zebranego materiału statystycznego polega na tym, że pozwala on przyjrzeć się podstawowym jednostkom samorządu terytorialnego, czyli gminom. Nie chodzi tu oczywiście o miejsce, jakie dana gmina zajęła w rankingu, ale głównie o zrozumienie strategii rozwoju, jaka jest w gminie realizowana. Okazuje się bowiem, że lubuskie gminy różnią się pomiędzy sobą bardziej niż nam się dotąd wydawało. Różnią się nie tylko pod względem poziomu rozwoju, ale i pod względem sposobu dojścia do tego poziomu. Nie było naszym zadaniem, jako ekspertów oceniających materiał zebrany w trakcie Rankingu, proponowanie konkretnych rozwiązań dotyczących alokacji środków finansowych w regionie. Sądzimy jednak, że zarówno dane zebrane w gminach, jak i ich analizy zawarte w raporcie końcowym mogłyby stać się podstawą poważnej dyskusji zarówno nad rozwiązaniami bieżącymi, jak i strategicznymi kierunkami rozwoju regionu.

dr Zbigniew Świątkowski
dr Tomasz Banaszak
dr Lech Szczegóła
Krzysztof Chmielnik


Nasze podziękowania


Stowarzyszenie Dialog-Współpraca-Rozwój, organizator II Rankingu Gmin Województwa Lubuskiego za 2008 r., składa wyrazy dużej wdzięczności za okazaną pomoc i życzliwość wszystkim ludziom dobrej woli, a było ich sporo. Szczególne podziękowania składamy na ręce Dominiki Dauksza z Departamentu EFS za wzorową współpracę, Elizie Gniewek-Juszczak, rzeczniczce prasowej Zarządu Województwa Lubuskiego, za życzliwe wsparcie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze za cierpliwe weryfikowanie tysięcy liczb. Dziękujemy także wszystkim naszym partnerom oraz Polskiemu Towarzystwu Ekonomicznemu i lubuskim mediom, które zapewniły naszemu Rankingowi fantastyczne nagłośnienie. Dziękujemy także mnister Jolancie Fedak za słowa otuchy oraz marszałkowi Marcinowi Jabłońskiemu za okazane nam zaufanie.

Laureaci II Rankingu Gmin Województwa Lubuskiego za 2008 r.:

„Klasyfikacja Generalna (OPEN)”

 • I miejsce dla Gminy Świdnica
 • II miejsce dla Gminy Krzeszyce
 • III miejsce dla Gminy Miejskiej Zielona Góra

„Najlepsza Gmina Miejska”

 • dla Gminy Łęknica

„Najlepsza Gmina Miejsko-Wiejska”

 • dla Gminy Kargowa

„Najlepsza Gmina Wiejska”

 • II miejsce dla Gminy Krzeszyce
 • III miejsce dla Gminy Wiejskiej Żary

„Gmina Wspierająca Gospodarkę”

 • I miejsce dla Gminy Kostrzyn nad Odrą

„Gmina Wspierająca NGO”

 • I miejsce dla Gminy Miejskiej Gorzów Wlkp.

„Gmina z Proinwestycyjnym Budżetem”

 • I miejsce dla Gminy Świdnica

„Dynamiczna Gmina Lubuska”

 • I miejsce dla Gminy Krzeszyce

Raport II Rankingu Gmin Województwa Lubuskiego (w formacie PDF) do pobrania stąd. [8 MB}