Jestem potrzebny

Przygotujemy dodatek 6 stronicowy do non-profitowego miesięcznika PULS. Miesięcznik wraz z dodatkiem skierowany będzie do pracodawców, urzędów gmin, dziennikarzy lokalnych i regionalnych mediów, organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych. Zadaniem dodatku jest przełamanie stereotypów dotyczących zatrudniania niepełnosprawnych, dostarczenie informacji pracodawcom o obowiązujących przepisach prawnych oraz dostarczenie tych informacji dziennikarzom lokalnych mediów, aby na swoich łamach (prasa), antenach (telewizje i radia) podejmowali podobne zagadnienia. Skierowanie miesięcznika do organizacji pozarządowych ma na celu poinformowanie środowisk pracujących na rzecz niepełnosprawnych oraz samych niepełnosprawnych o staraniach mediów na rzecz poprawy ich jakości życia, co przyczyni się do lepszego samopoczucia niepełnosprawnych i podejmowanie przez nich starań o zatrudnienie. Przygotujemy i wydrukujemy 4 dodatki (raz na kwartał), po 6 stron, format A4, kreda.  

Więcej>