Projekt: „Lubuski barometr koniunktury gospodarczej - badania i analizy” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zawartość

Metodologia Barometru

Metodologia Barometru

Wskaźnik „Lubuski Barometr Koniunktury" oraz wzory ankiet.

# Tytuł artykułu Data Autor
1 Metodologia Lubuskiego Barometru Koniunktur Gospodarczych czwartek, 04 marca 2010 Krzysztof Chmielnik
2 Ankiety Lubuskiego Barometru Koniunktur Gospodarczych czwartek, 04 marca 2010 Krzysztof Chmielnik

Developed By Powered By
Copyright 2009 RocketTheme, LLC